Cadira UNIKA

Aquesta maqueta és la que vaig presentar el XIV concurs internacional de disseny ANDREU WORLD 2015.

2___
2___
2___
2___
2___