Una Finestra per seduir és un llibre de Josep Tomás que recull els aparadors dels últims 10 anys.

llibre_1_